octopus

Discover universities and majors on our

Virtual University Fair

វិស្វកម្មអគ្គិសនី Go Back

Chin Kosal

11/22/2021

តើផ្នែក វិស្វកម្មអគ្គិសនី នៅពេលចូលរៀនឆ្នាំដំបូងយើងគួររៀនបន្ថែមអ្វីខ្លះ ដែលពាក់ពាន់នឹងមេរៀនទាក់ទងជាមួយ Computer ? ហើយនៅពេលរៀនចប់អាចចូលធ្វើការនៅណាខ្លះ?